Nahrávám...
Profesionální řešení archové montáže

Variabilní data

Tento příklad ukáže práci s variabilními data a jejich vyřazení pro tisk.

Přestože existuje mnoho výkonných aplikacím, která se na variabilní data specializují - a jejich výkonu odpovídá i cena - v případech, kdy jde o jednoduchá variabilní data, je nejúčinnější nasazení aplikací, které již znáte.

Místo použití specializovaných aplikací či plug-inů je možné stejného výsledku dosáhnout použitím základních funkcí programů QuarkXPress či Adobe InDesign. Obě aplikace lze použít v jakékoli verzi.

Ve spojení s PLDA pak získáte optimalizované PDF připravené k tisku.

Toto nasazení má svá pro i proti:

   Pro:
  • Můžete použít Vám známé pracovní prostředí DTP programu se všemi výhodami využití pokročilých možností sazby.
  • Žádné další náklady.
  • Velice rychlé zpracování triviálních zakázek.
  • Odpadají problémy s fonty - můžete používat své již vyzkoušené.
   Proti:
  • Omezené možnosti propojení s databází a kontroly jednotlivých položek.
  • Nelze varibilně měnit obrázky.
  • Nepohodlná práce s velmi rozměrnými zakázkami (statisíce záznamů).

A nyní již samotný postup zpracování variabilních dat:

Příklad počítá s použitím QuarkXPressu (od verze 4 výše) a databáze (Excel, FileMaker apod.).

Fiktivní úkol zní: personalizovat 100 pozvánek, kde se mění číslo pozvánky (to je použito na několika místech v různých fontech a barvách) a jméno a adresa pozvaného.

Obecný postup:

 • V DTP aplikaci je třeba oddělit statická (neměnná) data od dat variabilních.
 • Ze statických dat je pak vytvořeno pozadí, které se použije pro vyřazení.
 • Pro variabilní data je potřeba vytvořit pole a styly.
 • Z databáze je potřeba získat text ve formátu XTAGS a tento načíst do připravených polí.
 • PDF vytvořené z variabilních dat pak vyřadíme pomocí PLDA.

Oddělení statických a variabilních dat:

stáhněte si ukázkový soubor variable001.zip

Rozbalte archiv a otevřete soubor v QuarkXPressu (verze 4.1 passport).

1. stránka dokumentu obsahuje kompletní design - statická i variabilní data dohromady - obecně takto vypadají výchozí data pro zpracování variabilních dat.

2. stránka dokumentu obsahuje pouze statická data - tato stránka bude použita jako pozadí.

3. stránka dokumentu obsahuje variabilní data.

4. stránka dokumentu obsahuje ukázku textového formátu XTAGS. Formát je velmi jednoduchý, obsahuje definici použitého stylu @JmenoStylu: Před začátkem názvu stylu je zavináč, název je ukončen dvojtečkou. Bezprostředně za ní pak následuje vlastní text. Stránka obsahuje i ukázku již připraveného textu pro import.

Od stránky 5 již začíná vlastní variabilní dokument s načteným textem - tedy kýžený výsledek celého procesu.

Stáhněte si ukázkový soubor připravený pro import dat... variable002.zip ... a vlastní data exportovaná z databáze připravená pro import variabletext.zip Původní data jsou v excelu (sešit 1). Sešit 2 již představuje data připravená pro export a vznikl prostě kopírováním a nahrazováním textů, před jednotlivé položky je vždy třeba přidat definici stylu, jak vyžaduje syntaxe XTAGS (více najdete v manuálu QuarkXPress). datasheet.xls

Pole pro variabilní data musí být připravené na předloze stránky a musí být zřetězená. Import textu je třeba provést se zapnutou volbou "včetně předloh stylu".

Vyřazení variabilních dat.

Zdrojové soubory pro vyřazení jsou tedy statické pozadí... static-data.pdf ... vyřazené v našem případě na arch SRA3: static-data-SRA3.pdf a variabilní data: variable-data.pdf Použijeme PLDA na PDF variabilních dat, ponecháme stejné rozestupy, jako při vyřazování statického pozadí a změníme základní typ vyřazení na ROZŘEZ - JEDNOSTRANNý přičemž použijeme arch statických dat jako pozadí. Vyřazený soubor je zde: PRINT-variable-data-SRA3.pdf

Podle RIPu pak můžete ripovat rovnou toto PDF se zapnutou optimalizací (CREO), nebo můžete použít zvlášť statický podklad a vyřazená variabilní data bez pozadí (na RIPech FIERY). Tak dosáhnete maximální rychlosti zpracování.

Pokud uvedený postup použijete na jednoduché číslování apod., máte při troše zručnosti výsledek za několik minut.

Jak je vidět, uvedený příklad dovoluje velmi širokou a jednoduchou práci s fonty, barvami apod.

Obdobně lze pracovat s Adobe InDesignem.

Upozornění:

Tento postup je určen pro pokročilé uživatele výše zmíněných aplikací. Pokud budete mít otázky, věnujte před jejich položením nejdříve dostatek času studiu manuálů, kde je vše dostačně vysvětleno. V QuarkXPressu jde zejména o využití předloh, řetězení oken a náhrady v textu.