Nahrávám...
Profesionální řešení archové montáže

MANUÁL

Obsah manuálu


MixérMixér je mocný nástroj, který umožňuje provést i nejsložitější vyřazení v jednom kroku. Nejlépe ho lze využít při provádění stejných vyřazení.
Mixér pracuje na základě stejných pravidel jako Stránkový Mixér, ale lze díky němu vynechat právě ten mezistupeň, kdy operátor musí uložit nově přeskládaný dokument a na něj pak aplikovat běžné vyřazení. Mixér dokument přeskládá pouze virtuálně a pak hned aplikuje nastavené vyřazení. Jednoduše řečeno: místo toho, aby uživatel musel přeskládat a uložit dokument (což může být dost časově náročné) a pak pracoval s tímto dokumentem, Mixér provede toto přeskládání pouze virtuálně a PLDA si pak "myslí", že pracuje s již přeskládaným dokumentem.

Nejlépe funkci mixéru snad vysvětlí následující jednoduchý příklad: V dokumentu jsou dvě stránky, které je třeba umístit vedle sebe na arch. Ovšem v obráceném pořadí. Nejprve stránku číslo 2 a pak stránku číslo 1. Nejrychlejší řešení je tedy zvolit Koláž a ve virtuálním Mixéru nastavit pravidlo "2 1". Takto vyřazení proběhne tak, jak je potřeba, aniž bylo nutné upravovat výchozí dokument.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:

 Rozkopírování 4 vizitek o rozměru 90 x 50 mm na arch SRA3 (320 x 450 mm):
Vytvořte si ve Stránkovém Mixéru předvolbu, kde počet stránek ve skupině bude 4 a pravidlo bude znít "(1T4)#6". Uložte předvolbu pod názvem "4 vizitky na SRA3" a vraťte se do hlavního menu. Při základním nastavení (velikost archu SRA3, okraje 8 mm, rozestupy 4 mm), pak stačí vybrat tuto předvolbu do Mixéru a stisknout OK.

 Vyřazení 16 stránkové brožury pro vazbu V1 na arch A1:

Vytvořte si ve Stránkovém Mixéru předvolbu, kde počet stránek ve skupině bude 0 a pravidlo bude znít "B(1TN)". Uložte předvolbu pod názvem "V1, jeden arch" a vraťte se do hlavního menu. Nastavte velikost archu na A1, okraje na 8 mm a rozestupy na "0 10". Vyřazení nastavte na Koláž (Nup). Vyberte předvolbu do mixéru a klikněte na OK. Nastavení dialogu uložte pro další použití.


Doporučujeme ukládat všechny předvolby s podrobným popisem pro pozdější použití.

Pokud je zapnut Mixér, nelze používat funkci "Vyplnit arch" u koláže.


Stáhněte si instalační soubory PLDA 5:
Stáhnout
Vaše jméno:


E-mailová adresa, na kterou Vám zašleme odkaz ke stažení:


Zvolte platformu:
 Windows    OSX