Změny PLDA oproti minulým verzím

Změny ve verzi 5.2 (září 2011):

  Dialog Arch (hlavní PLDA dialog):
 • Tlačítko "CDA4" je nyní skryto. Jeho zobrazení lze nastavit v dialogu Stránka/Nastavení.
 • Tlačítko "Report" je přesunuto do dialogu Stránka/Nastavení.
 • Přidáno tlačítko "Starý" (vedle tlačítka "Ukázat Trim Box") - slouží k zobrazení původních trimboxů na novém archu.
 • Přidáno tlačítko "Náhled".
 • U vyřazení typu "Koláž" přidána nová volba "K sobě".
 • Pokud je zobrazen Trim Box, je u jeho rozměru zobrazeno aktuální číslo stránky pro lepší orientaci.
 • Vedle označení části dialogu "Okraje a umístění na archu" přidáno lomítko a název poslední načtené předvolby vyřazení.
 • Dialog Stránka/Nastavení:
 • Odstraněno Tlačítko "Přerovnat pro personalizaci".
 • Přidáno tlačítko "Report".
 • Přidána volba "Zobrazit tlačítko CDA4 v hlavním dialogu".
 • Ostatní:
 • Změněny dialogy načítání a ukládání předvoleb vyřazení.

Změny ve verzi 5.1 (leden 2011):

 • Přidána práce s automatizovanými složkami (Hot Folders).

Změny ve verzi 5 (listopad 2010):

  Menu PLDA:
 • Přidána položka "Deaktivovat" - pro použití při plánovaném přenosu licence na jiný počítač.
 • Přidána položka "Zálohovat" - do zvoleného PDF souboru zazálohuje všechna nastavení PLDA.
 • Přidána položka "Obnovit" - ze zvoleného PDF souboru obnoví nastavení PLDA, lze zvolit, která nastavení se mají obnovit.
 • Dialog Stránka/Nastavení:
 • Přidáno tlačítko "UserUnit". Umožňuje nastavit celému dokumentu UserUnit. PLDA může vyřazovat soubory pouze s UserUnit rovné 1.

  Specifikaci UserUnit lze nalézt v PDF Reference, sixth edition, version 1.7, implementation note 177 in Appendix H.

 • Přidáno tlačítko "Přehled". Vytvoří HTML přehled PDF souborů (názvy, počty stran, formáty apod.). Umožňuje soubory i přejmenovat podle toho, jaký formát obsahují.
 • Přidán výběr "Vyřazené soubory". Výsledné soubory lze buď zobrazit nebo i automaticky uložit. Automatické uložení zachová výchozí verze PDF.
 • Přidána možnost "Vyřazovat anotace a formulářová data". PLDA 4 a dřívější anotace a formulářová data nevyřazoval.
 • Dialog Arch (hlavní PLDA dialog):
 • V informacích o novém archu je v závorce uveden i nový čistý formát výsledného archu.
 • ALT + klik na informaci o souboru pozadí zobrazí celou cestu k souboru.
 • ALT + klik na popis mixéru zobrazí pravidlo mixéru.
 • Přidány volby pro Duplexing (prohození okrajů archu na každém sudém archu) zvlášť pro levý a pravý okraj a pro horní a spodní okraj. Levo-pravý duplexing je nastaven automaticky při zvolení typu vyřazení "Brožura V1" a "Rozřez" (oboustranný).
 • Mixér:
 • Povoleny znaky Enter, Tabulátor a dvojitá mezera pro základní formátování zápisu v okně. Použití tabulátorů a entrů umožňuje základní formátování pravidla pro lepší přehlednost.
 • Povolen znak "|" pro oddělování souborů.
 • Oddělovač souborů umožňuje automaticky rozdělovat výsledné soubory podle zadaných parametrů (např. po určitém počtu stránek).
 • Dialog Ořezové značky:
 • Přidána volba kalibračních pruhů. Pruhy lze používat jak standardní CMYK, tak vlastní.
 • Ostatní:
 • Velikost pozadí je nyní ve všech případech brána z CropBoxu a je zobrazen počet stránek v PDF souboru pozadí.
 • Další zrychlení u vyřazování rozsáhlých souborů, menší nároky na paměť.
 • Pokud při extrakci není hledaný soubor pozadí přesně na svém místě, ale v aktuální složce je soubor stejného jména, je jeho použití jako pozadí nabídnuto uživateli.
 • Pokud je vybráno pozadí, nezle nastavit formát výsledného archu.
 • Byly provedeny další drobné změny ve vzhledu dialogů (zejména na MAC OS X) tak, aby více odpovídaly zvyklostem.

Změny ve verzi 4.0 (srpen 2009):

 • Kompatibilita s MAC OS X 10.4 a novějšími
 • Kompatibilita s Microsoft Windows 2000/XP/VISTA/7
 • GUI je přepsáno za použití WxWidgets
 • Lepší podpora Unicode
 • Zvětšení a zmenšení je možno zadávat v různých velikostech pro X a Y osy
 • Podpora nových funkcí dostupných v Adobe Acrobatu 8 a 9 - lepší správa paměti při vyřazování rozsáhlých dokumentů
 • Licenční klíče vydávají a spravují třetí firmy

Změny ve verzi 3.5 (duben 2008):

 • Nové AKCE umožňují vícenásobné vyřazení.
 • Změněn dialog Mixér tak, aby načítání a editační okno bylo v jednom dialogu.

Změny ve verzi 3.0 (září 2007):

 • PLDA je kompatibilní s Microsoft Windows VISTA®.
 • Přepracovaný "motor" aplikace zvýšil výkon u všech úloh, zejména při práci s rozsáhlými dokumenty (desítky tisíc stránek).
 • Vyřazené objekty zůstávají editovatelné pro další zásuvné moduly (např. Enfocus PitStop), včetně těch, které neumějí správně pracovat s tzv. XObjekty.
 • Je kladen velký důraz na optimalizaci výsledného PDF.
 • Nové nastavení "Expert" umožňuje přepnout do ikonového zobrazení dialogu. Zkušení uživatelé tak ušetří místo, které dialog zabírá. Pro lepší orientaci jsou v tomto dialogu popisy jednotlivých funkcí zobrazeny jako nápověda u jednotlivých tlačítek.
 • Instalátor je jednodušší a přehlednější. Stačí zvolit jazyk instalace a verzi Adobe Acrobatu®, ve které chcete PLDA používat.

Změny ve verzi 2.5 (duben 2007):

 • Mixér umí stránky převrátit horizontálně i vertikálně.
 • Odstraněna chyba při vyřazování stránek různých velikostí na Koláž (N-up).
 • Odstraněna chyba při rotování stránek ve virtuálním mixéru, pokud tyto stránky již předtím byly otočeny v Adobe Acrobatu.
 • Přidány další jazyky rozhraní. PLDA je nyní k dispozici v těchto jazycích: angličtina, čeština, francouzština, maďarština, němčina, polština, španělština.
 • Zrychleno vyřazování optimalizovaných a rozsáhlých dokumentů.

Změny ve verzi 2.1 (leden 2007):

 • PLDA je kompatibilní s Adobe Acrobatem 8 (verze Standard či Professional).
 • Opravena chyba Virtuálního Mixéru, která vznikala při rotaci již předem otočených stránek.
 • Uložené formáty, preference a preference Mixéru se nyní pro lepší přehlednost řadí podle abecedy (anglické).
 • Umístění na archu má nyní nové možnosti (celkem 9 předdefinovaných umístění na archu) .
 • Přibyla možnost nastavení spadů dokumentu .
 • Nové možnosti Reportu .
 • Na www.plda.net najdete příklady pro Vaše použití.

Změny ve verzi 2.0 (listopad 2006):

 • Přepracován Stránkový mixér a přidána volba "virtuálního" mixéru díky němuž lze eliminovat často zdlouhavý mezikrok při vyřazování.
 • Možnost uložit a znovu použít předvolby Mixéru.
 • Uživatelsky lze změnit základní nastavení dialogu.
 • Report umožňuje získat rychlý přehled o rozměrech všech stránek v dokumentu.
 • Základní nastavení dialogu je nyní drobně změněno tak, aby nepoužité místo na archu nebylo oříznuto a vyřazení bylo provedeno na střed archu.
 • Do každého vyřazeného souboru jsou uloženy informace o vyřazení a lze je kdykoli získat zpět.
 • Každá uložená preference navíc může obsahovat podrobný popis usnadňující orientaci.
 • Byla dodána kontrola zabezpečení u dokumentů, které jsou použity jako pozadí.

Změny ve verzi 1.5 (duben 2006):

 • Přidáno dávkové zpracování dokumentů.
 • Rozestupy na archu (horizontální i vertikální) lze nastavit na různé hodnoty.
 • Je možno vyřazovat dokumenty, které obsahují různě velké stránky.
 • U brožury V1 je možno nastavit hřbet a odstup (Creep) pro kompenzaci tloušťky papíru.
 • Program je vybaven instalátorem pro jednoduchou instalaci.
 • Licenci je možno jednoduše okamžitě zakoupit díky KAGI, www.kagi.com, prostřednictvím platební karty.
 • Po instalaci je PLDA plně aktivní po dobu 10 dní.

PLDA 1.0: 15.11.2005

STÁHNĚTE SI 100% FUNKČNÍ DEMO
PLDA 5
pro Adobe Acrobat 8 - 12 (DC) a 2017

Archiv verzí ZVOLTE PLATFORMU
win
Windows
XP/VISTA/7/8/10
osx
MAC OS X
10.5 - 10.10
DEMO ZDARMA* *) 100% funkční na 14 dní *) Odesláním požadavku na stažení dema souhlasím s obchodními podmínkami