Smlouva o užívání PLDA software

Toto je smlouva o užívání PLDA software.

Tento software je chráněn autorským zákonem České republiky a mezinárodními úmluvami. Tato smlouva Vám přiznává právo užívat tento software dle této smlouvy. Žádná jiná práva z této smlouvy neplynou.

Tento software můžete užívat pouze na jednom počítači. Můžete si udělat jeho záložní kopie. Pokud je na počítači nainstalováno více verzí Adobe Acrobatu, PLDA může být nainstalován pro každou zvlášť. Aktivační údaje nesmíte kopírovat ani jinak rozšiřovat.

Software je distribuován tak, jak je. Vývoji programu a kompatibilitě je věnována velká péče, přesto nelze zcela vyloučit, že na některých počítačích nebude fungovat správně. Žádná záruka na poškození či zničení dat není poskytována. Software používejte pouze k vyřazování tiskových dat v PDF.

Pokud si nejste jisti legálností použití tohoto software, kontaktujte nás.

Copyright 2013 LinkSoft Technologies Ltd.

Pro instalaci v systému Windows je využit NSIS (Nullsoft Scriptable Install System)

- viz http://nsis.sourceforge.net

Pro GUI na obou platformách jsou využity knihovny WxWidgets

- viz http://www.wxwidgets.org

STÁHNĚTE SI 100% FUNKČNÍ DEMO
PLDA 5
pro Adobe Acrobat 8 - 12 (DC) a 2017

Archiv verzí ZVOLTE PLATFORMU
win
Windows
XP/VISTA/7/8/10
osx
MAC OS X
10.5 - 10.10
DEMO ZDARMA* *) 100% funkční na 14 dní *) Odesláním požadavku na stažení dema souhlasím s obchodními podmínkami