Přehled

Přehled slouží k rychlé orientaci ve větším množství PDF souborů.

Je vytvořen HTML přehled s názvy souborů, počtem stran v souborech a jejich rozměry.

Uživatel může zvolit, zda se rozměry mají brát z Crop Boxu, či Trim Boxu.

Pokud soubor obsahuje stránky různých velikostí, stránky mohou být zobrazeny buď každá jednotlivě tak, jak jdou v souboru za sebou, nebo jako rozsahy (např. 1-20,30-50 atd.)

Zdrojem mohou být soubory otevřené v Acrobatu, složka, nebo složka včetně podsložek.

Pokud je zatržena volba "Přejmenovat soubory" (což lze pouze pokud zdrojem je složka, nebo složka včetně podsložek) je před název souboru vložen formát v podobě "šířka"x"výška".

Po vytvoření přehledu je zobrazeno informační okno s informací o umístění přehledu s aktivním hyperlinkem, na který stačí kliknout.

V přehledu jsou vytvořeny celkem 3 tabulky

  Tabulka 1 zobrazuje jednotlivé soubory a obsahuje
  • Umístění souborů (prohledávaná složka).
  • Název souboru
  • Počet stránek v souboru
  • Číslo stránky, pokud jsou v souboru stránky různých velikostí
  • Šířku stránky
  • Výšku stránky
  Tabulka 2 zobrazuje přehled formátů a obsahuje
  • Formát stránky (seřazené od nejmenší k největší)
  • Počet stránek daného formátu
  • Celkový součet všech stran
  Tabulka 3 zobrazuje soubory seřazené podle formátu a obsahuje
  • Formát souboru. Pokud soubor obsahuje stránky různých velikostí, jsou tyto soubory zařazeny zvlášť na začátek tabulky.
  • Název souboru.
  • Počet stránek v souboru.
  • Celkový počet stránek tohoto rozměru, ovšem nepočítaje v to stránky, které se vyskytují v souborech s různými velikostmi stran.

V tabulce 1 jsou zvýrazněny soubory, které jsou chráněny heslem, je v nich použit UserUnit, nebo jsou nečitelné.

Jednotlivé tabulky lze zkopírovat např. do Excelu, pokud je s nimi potřeba dále pracovat.

Takto vypadá ukázkový přehled: summary-cz.html.

Přehled PDF je součástí PLDA, ale lze zakoupit i samostatně. KAGI.

STÁHNĚTE SI 100% FUNKČNÍ DEMO
PLDA 5
pro Adobe Acrobat 8 - 12 (DC) a 2017

Archiv verzí ZVOLTE PLATFORMU
win
Windows
XP/VISTA/7/8/10
osx
MAC OS X
10.5 - 10.10
DEMO ZDARMA* *) 100% funkční na 14 dní *) Odesláním požadavku na stažení dema souhlasím s obchodními podmínkami