Okraje, rozestupy, umístění na archu

Tato část dialogu slouží k nastavení okrajů archů a rozestupů jednotlivých stránek po vyřazení.

Okraje archu lze nastavit různé, nebo se automaticky (při zatržení boxu "Stejné") nastavují na stejnou hodnotu. Rozestupy Horizontální i Vertikální lze také nastavit samostatně.

Tlačítka se symboly šipek umožňují nastavit duplexing.

LZE definovat rozdílné rozestupy mezi jednotlivými stránkami na archu. Oddělte hodnoty mezerou. Hodnoty jsou automaticky zopakovány dle potřeby. Například Horizontální rozestup "0 5 10" způsobí, že první rozestup je 0, druhý 5, třetí 10 milimetrů a pak znovu čtvrtý 0, pátý 5 mm atd. Jediné omezení spočívá v maximálním množství znaků, které je možné do pole vložit, což je nyní 49 znaků - nicméně věřím, že je to počet více než dostatečný.

Pokud je zatržena volba "Oříznout nepoužité místo", je velikost výsledného archu zmenšena o nepoužité místo (nastavené okraje archu se berou jako použité místo).

Pokud volba "Oříznout nepoužité místo" není zatržena, lze zvolit, kam na archu se výsledné vyřazení má umístit.

Pokud dokument nemá správně definován Trim Box, lze místo něj jako definici ořezu použít Crop Box. Pokud si přejete tuto možnost využít, zatrhněte volbu "Použít Crop Box".

STÁHNĚTE SI 100% FUNKČNÍ DEMO
PLDA 5
pro Adobe Acrobat 8 - 12 (DC) a 2017

Archiv verzí ZVOLTE PLATFORMU
win
Windows
XP/VISTA/7/8/10
osx
MAC OS X
10.5 - 10.10
DEMO ZDARMA* *) 100% funkční na 14 dní *) Odesláním požadavku na stažení dema souhlasím s obchodními podmínkami