Akce

Akce slouží k definování vícenásobných vyřazení. Jednotlivé úkoly pro vyřazení lze definovat a seskupovat do AKCÍ. Např. připravit si pozadí, oddělit od sebe obálku a vnitřek brožury apod. AKCE nabízejí možnost zcela automatizovat opakované úlohy.

Jednotlivé AKCE se skládají z KROKŮ. V každém KROKU je možno definovat zdroj vyřazení, pozadí, které se má použít a všechny hodnoty, které se zadávají v dialogu PLDA včetně nastavení spadů, ořezových značek, virtuálního mixéru atd.

Výsledek z každého KROKU je pak automaticky uložen do stejné složky, kde se nachází zdrojový soubor a je pojmenován dle zadaných pravidel.

Pro vyřazení např. v KROKU 2 lze použít jako pozadí PDF, které vzniklo v KROKU 1 apod.

AKCE lze doporučit i pro provádění jednoduchých vyřazení v dávkovém režimu.

Popis dialogu AKCE:

 • Tlačítko UPRAVIT: načte kroky vybrané AKCE, které lze libovolně upravovat. Pokud je během úprav změněno jméno AKCE, pak je uložena jako nová.
 • Tlačítko NOVÁ: definování nové AKCE.
 • Tlačítko SMAZAT: smazání vybrané AKCE.
 • Tlačítko EXPORT: vytvoří PDF, které uvnitř obsahuje skrytou definici vybrané AKCE. Toto PDF je pak možno použít pro přenos AKCE na jiný počítač nebo pro archivaci.
 • Tlačítko IMPORT: pokud je v aktuálně otevřeném PDF přítomna definice AKCE, pak je tato naimportována do seznamu AKCÍ.
 • Volba "Po provedení akce zobrazit hlavní dialog PLDA" - vše podstatné je řečeno v názvu.
 • Tlačítko SPUSTIT: spustí vybranou AKCI. Je možno vybrat ze čtyř variant spuštění akce:

 • 1) Aktuální soubor
 • 2) Otevřené soubory
 • 3) Složka
 • 4) Složka včetně podsložek

STÁHNĚTE SI 100% FUNKČNÍ DEMO
PLDA 5
pro Adobe Acrobat 8 - 12 (DC) a 2017

Archiv verzí ZVOLTE PLATFORMU
win
Windows
XP/VISTA/7/8/10
osx
MAC OS X
10.5 - 10.10
DEMO ZDARMA* *) 100% funkční na 14 dní *) Odesláním požadavku na stažení dema souhlasím s obchodními podmínkami